engineering & lasertechnology

De uitvinders

VH Consult lasertechnology &qmp; engineering

Ingenieursbureau voor engineering & lasertechnologie

Customized solutions for lasertechnology and engineering

Besparing van energie is hèt thema, gelet op de lopende energietransitie.

Welk product maakt u nu en kan dat zo blijven?
Die vormgeving zal zeker veranderen, gelet op de energiebeperking en de maatregelen die daar mee samenhangen. Een verbindingstechnologie met minder energie is zeker mogelijk, bewerkingen met minder energie ook. Hydrauliek kent belangrijke toepassingen, hoewel gestuurde automaten die veelal goed kunnen vervangen. In deze toepassingen zullen we ongetwijfel veel veranderingen zien.

En in de techniek van 2023 verandert ook het nodige: het gebrek aan goede vakmensen maakt het ook niet beter.

De energietransitie zal een veelvoud aan oplossingen vragen: automatisering is een uiterst belangrijke component in de toekomst.
Met de verbindingstechnologie door lasers en CD-lastechnieken zijn goede resultaten haalbaar en juist een alternatief als CD-lassen is een, zo niet het beste, alternatief voor puntlassen. Automatisch controleren van de productie, is een belangrijke opgave en de noodzaak van de energietransitie eist feitelijk een energiezuiniger produceren.
Dus: waarom niet geïnformeerd naar de mogelijkheden op www.conntronic.com?

Lastechnologie voor nauwkeurig, met weinig of geen vervorming produceren!

CD-lassen, het condensator-ontladingslassen, met een lastijd van ca 10 ms, moet een goede oplossing zijn voor velen!
Deze techniek verlaagt de stroompieken van het puntlassen aanzienlijk: een netaansluiting van 32 A is voldoende voor heel veel lastoepassingen.
Deze techniek geeft ook in dezelfde lastijd een las van maximaal 800 mm (dit hoeft geen rechte lijn of cirkel te zijn).
Goede standaardoplossingen zijn voorhanden, voor gecompliceerder ontwerpen is het goed het product te bezien en eventueel het ontwerp aan te passen.
Vervorming van het product is door de extreem korte lastijden, minimaal en eigenlijk te verwaarlozen.

De laser is één van die nieuwe technologieën met nieuwe kansen en nieuwere en efficiëntereproductiemethoden. De toepassingsmogelijkheden zijn enorm en de toepassingen nemen hand over hand toe.
De zeer fijne laserstraal raakt een product fysiek niet aan, gebruikt geen kracht en de lasvervorming van het product blijft klein ten opzichte van de gebruikelijke lastechnieken.

Uitgekiend combineren van deze technieken, bespaart gereedschapskosten, verbetert het product en is met optische middelen on-line goed te volgen in een robuust kwaliteitssysteem.

Customized Solutions!

Een geïntegreerde opzet van productie, offline programmeerbaar en in-line procescontrole bewaken.
Geïntegreerd ontwerp, customized to production en traceability zijn moderne sleutelbegrippen.

VH Consult

Skelte van Aysmastrjitte 10
NL-8744 EP Schettens
Telefoon +31 (0)517-531468
Mobile +31 (0)6-22511930
E-mail: vogelesang@vhconsult.nl

ir. Wouter L. Vogelesang

Schettens is de ontwikkelingslocatie van Fryslân
Het is ook het koerijkste dorp uit de wijde omgeving.