kwaliteitsborging met VH Consult

Kwaliteit: meten en vastleggen met Plasmo

Drie veranderingen komen sterk op in de maakomgeving:
1 ‐ gebrek aan vakmensen voor vormgevende en controlerende taken;
2 ‐ toename automatisering van handelingen op de werkvloer en daarom:
3 ‐ toename van detaillering in de kwaliteit van de producten;

Wat willen we eigenlijk weten?

1 ‐ is de maatvoering, de productievoorbereiding, juist geweest?
2 ‐ kan de productie-procesvoering voldoen aan het werkvenster?
3 ‐ zijn achteraf nog afwijkingen vast te stellen?
4 ‐ zijn resultaten vergelijkbaar met andere productielijnen?

Plasmo ontwikkelt NDO automatische borging, onderhoudt dit en verzorgt automatische werking middels beeldverwerking.
De opbouw is: voor–tijdens/in–na het lasproces, terwijl een (rol) geheugen lasdata vastlegt en de ontwikkeling in de tijd zichtbaar maakt.

3D Observer: vinden van oriëntatie
De optieken van zender en ontvanger zijn temperatuur‐gestabiliseerd en houden daarmee de nauwkeurigheid ook bij processen bij hogere temperaturen in stand.

Dit geeft ook de mogelijkheid tot vastleggen van meetgegevens, in 3‐D en tevens als temperatuurprofiel.
Samengevat:

Voorafgaand ligt de controle op plaats en vorm, randvoorwaarden voor aanvang lasproces. Daarna meet de procesbewaking de systeemstabiliteit geeft eventuele afwijkingen met een meetfrequentie van 4000 Hz aan, zeer snel dus.
De parameterinstellingen blijven zo onder controle, terwijl ook invloeden uit de omgeving, als bijvoorbeeld onverwachte vervuiling, direct zichtbaar worden.
Zo is borging vastgelegd en een grote hulp in de productie.

visplore is een bijzonder gereedschap voor management: dit legt verschillen vast over onderscheiden productieseries, of over verschillende productielijnen.

Deze meetmethoden stoelen op algorithmes, die gegevens ordenen om het verschil tussen de korte en langere proceswisselingen zichtbaar te maken: de goed meetbare dynamica van het (las)proces is een sterk gegeven.
Zo ontstaan:

Voor de 3D-observer met een meetnauwkeurigheid tot ca 0,1 mm en hoge meetfrequentie, is dit een bijzondere toepassing, ook met de Plasmo aanpak.

3D Observer: vinden van oriëntatie
Het vinden en plaatsen van objecten in de ruimte en die vergelijken met de ingestelde meetwaarden om oppakken (of correctie) met robots aan te sturen.

Het lijkt ook een beetje op een lasnaadvolgsysteem. Dit optische meetinstrument kan ook heel goed onderdelen op een lopende band vinden en ordenen.

Een al oud voorstel voor het optisch bewaken van een spoor is vervat in de brief naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat over de mogelijkheden bij de Betuwelijn en met de moderne Plasmo‐systemen zelfs zeer goed uitvoerbaar.
Toepassing hiervan op de Betuwelijn kan leiden tot besparing op het aantal verladingen, nu de aansluiting naar de Bondsrepubliek nog niet klaar is. Zo ontstaat een veilige kans een deel van de stroom vrachtverkeer van de gewone weg te halen.

Nieuwe projecten ontstaan door automatisering in de productie en begint met (her-)ontwerp.

Customized solutions Production Engineering & Lasertechnology