— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Deelname aan beurzen van Conntronic is helaas nog niet aan de orde.

Om nader kennis te maken met het CD- of laserlassen is een bezoek aan Conntronic zeer aan te bevelen.

Aanmelden kan bij
mevrouw Sabine Putz, Conntronic GmbH of bij
Wouter Vogelesang, VH Consult Lasertechnologie & Engineering

Bezoek aan uw bedrijf kan eveneens na afspraak.

Bijzondere presentaties op het bedrijf zijn:

nieuwe compacte lasderlascel, met maximaal 5 bestuurbare assen
een zeer gunstig en economisch ontwerp zoals het in de markt komen zal!

Conntronic is specialist op vele lastechnieken, zoals het condensator-ontlading lassen, laserlassen, midden-frequent lassen en vooral het maken van heel goede gereedschappen voor een goed lopend en geautomatiseerd productieproces.

Grote klasse is het lassen door een condensator te ontladen, het CD of KE lassen, van Conntronic met, wetenschappelijk verantwoord, een korte lastijd van ca 10 ms.
Dit geeft heel goede toepassingen, met resultaten als:

ct-Ergo machine
de conntronic ct-Ergomachine, die zelf zich instelt naar de ergonomisch beste houding voor het onderhanden werk.

De bezetting van de productiehal bestaat op het ogenblik onder meer uit:

U bent zeker welkom en een afspraak kan ook voor combinaties van lasprocessen.

Laser‐ of TIG lassen, combinaties met middelfrequent lassen en/of puntlassystemen: voor al deze processen ontwerpt Conntronic de juiste gereedschappen.

Nieuwe projecten ontstaan door automatisering in de productie en begint met (her-)ontwerp.

Customized solutions Production Engineering & Lasertechnology