lassen met VH Consult

Lassen

Lassen is niet eenvoudig het vasthouden van een flinke laspook om twee stukken ijzer aan elkaar vast te knopen en enthousiast te roepen: poken ‐ poken ‐ poken… daar zit iets meer aan vast.

Lassen is uitdagend en interessant: het biedt mogelijkheden stukken materiaal te vergroten, te verstijven of een samenstel op te zetten met zo min mogelijk materiaalgebruik.
En zo is construeren, het samenstellen van een ontwerp, het verbinden van delen in een samenstelling opnieuw de maat der dingen.
Dus altijd zo licht mogelijk te construeren en het dynamisch gedrag controleren.
Bij vliegtuigen is overgewicht direct verlies van laadvermogen, bij schepen dito en ook beïnvloedt dit stabiliteit en laadvermogen. Een auto met onnodig overgewicht gebruikt zeker meer energie.

Enkele gangbare methoden voor verbinden door smelten of verweken:

Of het nu TIG, argon-arc of plasma-lassen is, het werk is aanstekelijk door de hitte, de kleuren, en vereist vakmanschap. Belangrijke nadelen tegenwoordig zijn meer en meer ontegenzeggelijk dat veel ervaren lassers met pensioen gaan, terwijl daar onvoldoende opvolging tegenover staat.
Dit is met name in de scheeps- en apparatenbouw een punt van zorg.
In die branche blijkt automatisering en robotisering een oplossing te zijn voor gebrek aan voldoende vaklieden.
Daarnaast speelt dat de zeer kleine productieseries in deze industrie, de one-off productie, automatisering tot nog toe kon afdwingen. Voorts is in deze industrie de arbeidsergonomie door de gebruikelijke afmetingen niet prettig.
Dit leidt tot slijtage in de pols, nekklachten en pijn in de onderrug.

Multidisciplinair indelen van werk in werkgroepen, bijvoorbeeld het samenwerken van lassers en ijzerwerkers in deeltaken, is mogelijk een goede aanpak voor de noodzakelijke afwisseling in werkhouding.

Het zijn wel redenen om naar zoveel mogelijk mechanisering, en zo mogelijk naar automatisering te komen, juist in deze moderne tijd.
De essentie is het werk zelf automatischer te maken en tevens de controle op dat werk in al zijn vormen: voor het proces, in het proces en ter afsluiting ook na het werkproces.
Zo blijft de aandacht naast het proces zelf, ook op de controle gericht.

Automatiseren van het lasproces geeft een stabieler lasproces, beter controleerbaar en voor de MIG/MAG processen, een arctime van bijna 90%, mits geautomatiseerd met de juiste traceability, het vastleggen en controleren van de resultaten in een (rol)geheugen.

Plasmo in Wenen heeft hiervoor een belangrijke set optische gereedschappen ontwikkeld, die met een frequentie van 4.000 Hz de controle uitvoeren en rapporteren, zie ook Kwaliteitsborging

Een belangrijke partner voor ons is Conntronic in Augsburg. Zij concentreren zich sterk op het ontwikkelen en maken van gereedschappen voor diverse lasprocessen, zoals het zeer milieuvriendelijke en uitermate snelle CD‐lassen, het hoogst moderne laserlassen en of lasersolderen.
Ergonomisch werken met een lasautomaat, die gebruik maakt van bijvoorbeeld CD‐lassen of laserlassen, vraagt houdingswisselingen (is zo al heel eenvoudig, ook bij rolstoel‐gebonden werk).

Nieuwe projecten ontstaan door automatisering in de productie en begint met (her-)ontwerp. .

Customized solutions Production Engineering & Lasertechnology