Ervaring

Over VH Consult

Voordat VH Consult in 1994 werd opgericht, lag het zwaartepunt van ervaring in engineering, ontwerpen van producten te zamen met de keuze van benodigde materialen.
Het was een voortdurende vorm van toegepast onderzoek in bedrijfsomstandigheden, waarin werktuigbouw de hoofdmoot vormt met onmisbare onderdelen als scheepsbouw, besturing en electrotechniek binnen de competentie.

Projectmanagement

Toegepast onderzoek met divers onderzoek op het gebied van lasertoepassingen en tevens condensator-ontlading en beoordelen oude lastechnieken in wetenschappelijk kader
Projecten met de werkdruk van een operationele organisatie blijken niet altijd voldoende voorbereid en productierijp te zijn en vragen een bijzondere aanpak, zowel planmatig als in het omgaan met elkaar.

Wetenschap

boek: „materiaalkunde” voor technici, minimaal HTS niveau; ISBN 90-401-0872-2
Onderhanden is deel over verbindingen, lijmen.

een product, uitstekend geschikt voor de toepassing van laserlassen. en kan leiden tot (her-)ontwerp.

Customized solutions Production Engineering & Lasertechnology