VH Consult - Lasertechnology & Engineering

disclaimer VH Consult vof

Door het bekijken van de internetsite van VH Consult vof en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden:

U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van VH Consult vof.
In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VH Consult vof, de inhoud van de internetsite van VH Consult vof over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de internetsite van VH Consult vof en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

E‑mail disclaimer

VH Consult vof heeft aan het opstellen en verzenden van e-mail berichten (met eventuele bijlagen) de nodige zorg besteed.
Desondanks is het mogelijk dat een bericht van VH Consult vof onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor u is bestemd en⁄of te laat wordt ontvangen. VH Consult vof aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.
Evenmin kunnen aan berichten van VH Consult vof rechten worden ontleend.
De informatie verzonden in e-mail berichten inclusief bijlage(n) zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) van VH Consult vof.
Tenslotte meldt VH Consult vof alle mogelijke moeite gedaan te hebben eventuele rechthebbenden op foto’s, schetsen en⁄of tekeningen, te informeren en toestemming te verkrijgen voor het gebruik op de website.

Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt VH Consult vof u vriendelijk doch dringend dit bericht te verwijderen en eventuele bijlagen niet te openen. VH Consult vof wijst u op de onrechtmatigheid van het openbaar maken, gebruiken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van de inhoud van dit bericht aan derden.
Tevens verzoekt VH Consult vof de afzender per omgaande van de onjuiste adressering⁄ontvangst op de hoogte te stellen en dit bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen.
VH Consult vof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

───────────────────────

VH Consult vof has taken all reasonable care in the editing and sending of e-mail messages.
Nevertheless, it might be possible that information contained in messages from VH Consult vof, is incomplete or incorrect, or you are not the intended recipient or that this message will be received late.
VH Consult vof does not accept any liability for this.

The information in e-mail messages are to be considered as confidential and may be legally privileged.
These are solely intended for the addressee. Access to e-mail messages from VH Consult vof by anyone else is unauthorised unless otherway stated.
If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or neglected to be taken with respect to message(s) from VH Consult vof, is prohibited and may be unlawful.
You are than kindly requested to inform the sender by returning the message and indicating the incorrect address⁄receipt. You also are requested than to delete the message from your system, along with the attachments, if any. VH Consult vof does not guarantee that message(s) and⁄or any attachment will cause no damage whatsoever and does not accept any liability for such an occurrence.

Nieuwe projecten ontstaan door automatisering in de productie en begint met (her-)ontwerp. .

Newer projects are getting form through customizing in production and starts with a thorough (re‑)design. .

Customized solutions Production Engineering & Lasertechnology