VH Consult - Lasertechnology & Engineering

Ingenieursbureau voor innovatie en lasertechnologie

Wim‐van‐der‐Hoek prijs voor constructieve ontwerp‐opdrachten in de werktuigbouwkunde

In 2021 nemen wij, evenals in 2020, als jury‐lid deel aan het beoordelen van studies in een samenwerkingsverband van de verschillende instellingen voor technisch hoger en universitair ontwerp‐onderwijs voor de Wim‐van‐der‐Hoek prijs, de prijs voor werktuigbouwkundig en DDP-waardig eindstudiewerk.
Deze prijs is gedoteerd met € 1.000,‐.
Voor de pas afgestudeerde ingenieurs is alleen al de nominatie voor deze prijs een belangrijk punt voor een CV.

Bijzonder was in 2019 dat bij de postersessies alle genomineerden een korte pitch hielden over hun werk. De kwaliteit van het werk kwam zo goed naar voren, evenals de betrokkenheid van hun begeleiders.
Eveneens bijzonder was de aanwezigheid van mevrouw Aat van der Hoek, die zichtbaar genoot van het werk van deze jonge ingenieurs.

In 2020 zijn zes inzendingen ontvangen: de AVANS Hogeschool, de Fontys Hogeschool, de TU Delft en de TU Eindhoven
Het zijn alle scripties van buitengewone kwaliteit, variërend van een zeer praktische uitwerking van een technisch‐ontwerp tot een theoretisch knap uitgewerkte nieuwe benaderingen.

In 2020 kon de uitreiking van de Wim-van-der-Hoek prijs alleen in een virtuele bijeenkomst.
Met een videoverbinding kregen genomineerden en hun achterban ook het beeld van de uitreiking.
Deze keer viel de eer te beurt aan ir. Teun van de Sande.

Van geïnteresseerde eindstudenten zien wij, in overleg met hun studiebegeleiders, in de periode van 1 augustus 2020 ‐ 31 juli 2021 afstudeerwerken voor beoordeling graag tegemoet, graag voor 10 september a.s.

In 2021 is de uitreiking van de Wim-van-der-Hoek prijs, op donderdag 11 november, om 16.15 uur, tijdens de Precisiebeurs, dit jaar anders dan gebruikelijk nu in de Brabanthallen in Den Bosch.
Het eerste werk voor 2021 is inmiddels ontvangen.
De toelichting in de Wim‐van‐der‐Hoek constructeursprijs geeft de informatie over eventuele deelnmame en in het Engels geeft de informatie voor internationale studenten; in grote lijnen verandert dit voor 2021 niet.