VH Consult - Lasertechnology & Engineering

Ingenieursbureau voor innovatie en lasertechnologie

Wim‐van‐der‐Hoek prijs voor constructieve ontwerp‐opdrachten in de werktuigbouwkunde

In 2019 nemen wij, evenals in 2018, als jury‐lid deel aan het beoordelen van studies in een samenwerkingsverband van de verschillende instellingen voor technisch hoger en universitair ontwerp‐onderwijs voor de Wim‐van‐der‐Hoek prijs, de prijs voor werktuigbouwkundig en DDP-waardig eindstudiewerk.
Deze prijs is gedoteerd met € 1.000,‐.
Voor de pas afgestudeerde ingenieurs is alleen al de nominatie voor deze prijs een belangrijk punt voor een CV.

In 2018 zijn vijf inzendingen ontvangen: de AVANS Hogeschool met een dubbele inzending, de Hogeschool Utrecht, de Technische Universiteit Eindhoven met twee inzendingen en de Katholieke Universiteit Leuven. Het zijn alle scripties van buitengewone kwaliteit, variërend van een zeer praktische uitwerking van een technisch‐ontwerp tot een theoretisch knap uitgewerkte nieuwe benadering van een kunststof‐veercomponent.

15 november jl. vond in een feestelijke bijeenkomst tijdens de Precisiebeurs in Veldhoven de uitreiking van AWARD en prijs plaats.
Deze keer viel de eer te beurt aan de TU/e afgestudeerde ir. Martin Kristelijn, die de als beste beoordeelde scriptie instuurde.
14 november 2019 is de volgende uitreiking van deze prijs voor DDP‐waardig constructie‐ontwerp, ook weer in Veldhoven.

High Tech Systems Center TU/e stelt het geldbedrag ter beschikking.
De LIS, de Leidse Instrumentmakers School, maakt ieder jaar de AWARD: ontwerp no 93 uit het DDP, het Des Duivels Prentenboek.

Van geïnteresseerde eindstudenten zien wij, in overleg met hun studiebegeleiders, in de periode juli‐augustus 2019 afstudeerwerken voor beoordeling graag tegemoet.
In de toelichting van 2018 over de Wim‐van‐der‐Hoek constructeursprijs, of, indien nuttig, in het Engels is informatie al aangegeven; in grote lijnen zal dat niet veranderen.