engineering & lasertechnology
VH Consult lasertechnology &qmp; engineering

Ingenieursbureau voor engineering & lasertechnologie

Customized solutions for lasertechnology and engineering

Innovatie!

Welk product maakt u over over zeg 5 jaar? Is er een nieuwe technologie die u over 5 jaar wilt toepassen? De wereld om ons heen verandert, in politiek en economisch opzicht. En zeker ook in de techniek van 2019.

Niet alleen de markt verandert: automatisering, robotisering en de productietechnologie ontwikkelen zich mee en passen de laatste besturingstechnologiën toe met de nieuwste automaten.

Een groot probleem is het vinden van goede vaklieden, liefst met ervaring. En juist die goede vaklieden vormen gebruikelijk ideeën bruikbaar voor innovatie, voor product of productie.

Lastechnologie voor nauwkeurig, met weinig of geen vervorming produceren!

De laser is één van die nieuwe technologieën met nieuwe kansen en nieuwere en efficiëntere productiemethoden. De toepassingsmogelijkheden zijn enorm.
De zeer fijne laserstraal raakt een product fysiek niet aan, gebruikt geen kracht en dus een minimale vervorming van het product.
Een andere, minder bekende techniek is het CD-lassen, het condensator-ontladingslassen, met een lastijd van ca 10 ms! Voor het beste resultaat, is een goed ontwerp de start.

Customized Solutions!

Een geïntegreerde opzet van productie, offline programmeerbaar en in-line procescontrole bewaken.
Geïntegreerd ontwerp, customized to production en traceability zijn moderne sleutelbegrippen.

VH Consult

Skelte van Aysmastrjitte 10
NL-8744 EP Schettens
Telefoon +31 (0)517-531468
Mobile +31 (0)6-22511930
E-mail: vogelesang@vhconsult.nl

Wouter L. Vogelesang

Schettens is de ontwikkelingslocatie van Fryslân
Het is ook het koerijkste dorp uit de wijde omgeving.