engineering & lasertechnology
VH Consult lasertechnology &qmp; engineering

Ingenieursbureau voor engineering & lasertechnologie

Customized solutions for integrated production

Engineering is het voertuig voor vernieuwing in ontwerp en productie.

Het nieuwe jaar 2017 is van start.
Nu gaat het om het doorvoeren van plannen in de gewenste richting.
Daar is ervaring voor nodig en tevens kennis van mogelijkheden, die in het ontwerp tot uiting komen. In het bijzonder is de wijze van verbinden van onderdelen maatgevend voor het resultaat.
Een goede automatisering in positionering versterkt een technisch goed ontwerp.
Met hulp van beeldverwerking is de vorm en positie te definiëren: de software bepaalt vervolgens de afloop van het lassen, het lijmen, samengevat: bereidt de volgende processtappen voor.

Kwaliteitshandhaving, of kwaliteitsborging, blijkt in de toenemende mate een belangrijke eis te zijn, voor zowel kwaliteitsmeting als borging van kwaliteit tegenover de afnemer: integreer geautomatiseerde productie met borging is en blijf bij voortduring voldoen hoge eisen van kwaliteit.

Evenals in 2016 willen wij als jury‐lid in 2017 bijdragen aan de Wim‐van‐der‐Hoek prijs, de prijs voor DDP-waardig eindstudiewerk.
De over de afgelopen jaren ingestuurde en beoordeelde eindstudies tonen de kwaliteit van Nederlandse opleidingen.

Engineering, het ontwerpproces, blijft het voertuig voor geïntegreerde productie en productiesystemen.

VH Consult wenst u een goede voortzetting in 2017.

VH Consult

Skelte van Aysmastrjitte 10
NL-8744 EP Schettens
Telefoon +31 (0)517-531468
Mobile +31 (0)6-22511930
E-mail: vogelesang@vhconsult.nl

Wouter L. Vogelesang

Schettens is de ontwikkelingslocatie van Fryslân
Het is ook het koerijkste dorp uit de wijde omgeving.