engineering & lasertechnology

Ingenieursbureau voor engineering en lasertechnologie

Customized solutions for integrated production

Engineering is het voertuig voor het opzetten van vernieuwing in ontwerp en productie.
De meeste veranderingen van de afgelopen tijd hebben zich in de software voorgedaan. De nauwkeurigheid van de besturing van productieinstallaties neemt onophoudelijk toe: de integratie van ontwerpen in hun samenstellingen biedt nieuwe mogelijkheden en tegelijkertijd zijn de zo ontwikkelde CAD-data vervolgens weer basis van de productieopzet. Het karakter van de productievoorbereiding krijgt daarmee een andere dimensie: ontwerp en productie komen meer samen in een geïntegreerde opzet.
Kennis en ervaring van materiaal, het gebruik ervan, te zamen met gedegen kennis van productie zijn met name voor technici gereedschappen om de bestaande producten door ontwikkeling nieuwe kansen te geven. Voor nieuwe producten met belangrijke eigenschappen - unique selling points - geldt ook dat alleen geïntegreerde aanpak en ontwerp een goede kans op succes genereert.

Lasertechnologie maakt gebruik van licht.
De intensiteit van het laserlicht is hoog en brengt zeer geconcentreerd veel energie op een materiaal aan. Dit kan smelten veroorzaken, of een binding tussen verschillende materialen vernielen. De keuzes zijn legio en bovendien goed regelbaar met de moderne computers. De achtergrond ervan ligt in het overdragen van energie aan materie, aan atomen of zelfs aan atoomkernen. Dit werkt op metalen, kunststoffen (thermoplasten of thermoharders) telkens anders.
De toepassingen van de laser zijn dus legio.

Door de hoge energieconcentratie in de laserstraal is een lasproces op basis van laser zeer efficiënt en gebruikt per meter lasnaad veel minder energie.
Ofwel de lasvervorming is een fractie van het trekken van de las bij de gebruikelijke lastechnieken en het nawerk is zoveel kleiner dat alleen al daarom deze techniek in al zijn vormen op zijn minst overweging verdient.
Er zijn meer energie-efficiënte lastechnieken, waaronder het condensator ontladingslassen voor paringen van uiteenlopende hardheden, met lastijd van ca 15 milliseconden.

Deze technologieëen vragen geïntegreerde opzet van ontwerp, afgestemd op efficiënte productie of customized to production.
Kwaliteitszorg, een 100% controle van het product is vervolgens eis, want deze verbindingstechnologie moet geautomatiseerd verlopen.

VH Consult

Skelte van Aysmastrjitte 10
NL-8744 EP Schettens
Telefoon +31 (0)517-531468
Mobile +31 (0)6-22511930
E-mail: vogelesang@vhconsult.nl

Wouter L. Vogelesang

Schettens is de ontwikkelingslocatie van Fryslân
Het is ook het koerijkste dorp uit de wijde omgeving.

 

Euroblech Hannover

Blech Hannover

25 t/m 28 oktober in Hannover
U kunt ons vinden bij fa Plasmo op stand C03 in hal 11


Kansen zijn er.

Voor (bijna) ieder technologisch probleem zijn meestal goede oplossingen te vinden.

Onze veelzijdige deskundigheid en langjarige ervaring staan hiervoor garant.


Site wordt opnieuw vormgegeven
Site will be revised shortly

 

VH Consult v.o.f. is gevestigd in het landelijk gelegen plaatsje Schettens, nabij Bolsward in Friesland en adviseert bedrijven en instellingen bij het gebruik van lasers op het gebied van lassen, LMD (laser metal deposition), reinigen en meten.
Daarnaast geeft VH Consult adviezen over andere verbindingstechnieken, zoals meer conventionele lastechnieken en lijmen.
VH Consult is een ingenieursbureau met meer dan 40 jaar ervaring in product- en productieontwerp dat met een onconventionele en voornamelijk integrale aanpak producten of onderdelen (her-)ontwerpt.